W obecnym czasie, znanych jest wiele różnych rodzajów transportu specjalistycznego. Może być on związany z przewozem elementów o bardzo dużych rozmiarach, wadze, jak również tych, które z innych względów trudno jest przetransportować metodami tradycyjnymi. Przykładem tego rodzaju transportu jest niewątpliwie transport niskopodwoziowy.

Co to za rodzaj transportu?

transport specjalistyczny Jak w przypadku innego rodzaju transportu specjalistycznego, tak i w przypadku tego opisywanego, bardzo ważne jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń. Tymi, które są szczególnie istotne, gdy chodzi o sprawny transport niskopodwoziowy w lubuskim, jest na przykład ekspertyza osobowa. Odpowiedzialnym za uzyskanie odpowiednich formalności, jest pilot, który musi ich dopilnować jeszcze przed rozpoczęciem właściwego transportu. Jedną z formalności, którą trzeba dopilnować jest umowa z osobą zlecająca ten rodzaj transportu. Muszą się w niej znaleźć takie informacje, jak na przykład warunki przewozu sprzętu, dokładna data przewozu, wyznaczona trasa, oraz specyfikacja i rozmiary utworzonej kolumny transportowej. Wszystko to jest ściśle związane z bardzo rozbudowanymi zadaniami logistycznymi, które ściśle związane są ze specjalistycznymi formami transportu. Trzeba się liczyć z tym, że w czasie transportu specjalistycznego niskopodwoziowego, przeszkodę w jego przebiegi mogą stanowić na przykład wszelkie krawężniki, ronda, mosty, wiadukty, ale także nawet znaki.

ciężarówki Wszystkie te elementy muszą być zdemontowane przed właściwym transportem, bądź też musi zostać wykonana korekta trasy jego przebiegu. Wymagać mogą tego szczególnie przewozy niestandardowych rozmiarów elementów, to jest kiosków, domów holenderskich, wozów drewnianych, czy też zbiorników betonowych. Kolejną formalnością, o jakiej trzeba pamiętać, jest konieczność zorganizowania eskorty policji, w pewnych przypadkach podczas tego specjalistycznego transportu. Jest ona konieczna, gdy szerokość jezdni jest mniejsza niż 2,5 metra, gdy długość zespołu wykorzystywanych w kolumnie pojazdów przekracza 40 metrów, lub też gdy długość pilotowanych pojazdów przekracza 12 metrów. Każdy transport niskopodwoziowy musi być poprzedzony odpowiednim pojazdem pilotażowym. Musi być on wyposażony w tablice oznaczającą pilota, oraz posiadać światła sygnalizacyjne, znajdujące się na dachu pojazdu w jednej linii z tablicą.

Transport specjalistyczny jest wymagany we wszystkich tych przypadkach, gdy przewożony ładunek wyklucza zastosowanie tych typowych form transportu. Przykładem tego rodzaju transportu jest z całą pewnością transport niskopodwoziowy. Jest on wykorzystywany na przykład w trakcie przewozu dużych budynków, czy też ładunków, wymuszających wykorzystanie całej kolumny pojazdów.